แบบฟอร์มขอรับบริการ


 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ :  
ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ :  
เบอร์ติดต่อ :  
เบอร์มือถือ :  
อีเมล์ :  
รายละเอียด ขอรับบริการ :  ซ่อม
 ล้าง
 เติมน้ำยา
 ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 ดูสถานที่ติดตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ขอรับบริการนัดหมายล่วงหน้า :  
  
เวลา :  
กรุณากรอกรหัส :    Reload

เมื่อทางบริษัทได้รับข้อความขอรับบริการแล้ว จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันที่ขอรับบริการจากท่านอีกครั้ง
หมายเหตุ - กรณีขอรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้านัดหมาย 3 วัน นับจากวันที่แจ้ง