ประโยชน์ของการล้างแอร์

1. ช่วยท่านประหยัดค่าไฟฟ้า เพราะคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนัก ถ้าแผงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นสกปรก ท่านควรล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอ ทุก 4-6 เดือนต่อครั้ง

2. เพื่อช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

3. เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

4. เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย และฝุ่น ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้

5 ช่วยให้น้ำไม่หยด ซื้อเกิดจากฝุ่นเข้าไปอุดตันท่อน้ำทิ้ง

6. ช่วยให้ลมพัดแรงขึ้น แอร์ทำความเย็นได้เร็วขึ้น และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการล้างแอร์

1. ขั้นตอนการล้างชุดแฟนคอยล์ (คอยล์เย็น)
- ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ (ฟิลเตอร์)
- ทำความสะอาดโบลเวอร์และมอเตอร์
- ฉีดล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
- ทำความสะอาดท่อน้ำและถาดน้ำทิ้ง
- ใช้เครื่องเป่าลมเป่าแผงคอยล์เย็นให้แห้ง
- ก่อนประกอบชุดแฟนคอยล์

2. ขั้นตอนการล้างชุดคอนเดนซิ่ง (คอยล์ร้อน)
- ใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงฉีดล้างคอนเดนเซอร์
- ใช้เครื่องเป่าลมเป่าแผงคอนเดนเซอร์

3. อื่นๆ
- ตรวจวัดระบบไฟฟ้า (กระแสและแรงดันไฟฟ้า)
- ตรวจวัดแรงดันน้ำยา
- ตรวจสอบความสั่นสะเทือน